ÎNCEARCĂ NOUA VERSIUNE DE WEBSITE >
LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
DEPARTAMENTUL: SUNET DE FILM

DIRECTOR DEPARTAMENT:prof.univ.dr. Mihai Orăşanu

LICENTA : CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (Multimedia: sunet-montaj)

MASTERAT: ARTA SUNETULUI DE FILM

Departamentul Sunet de film asigură dobândirea de aptitudini avansate de utilizare a majorității programelor de sunet și editare, efecte speciale și grafică, studentul având ocazia de a-și forma o experiență practică pe parcursul filmărilor din școală, atât ca sound-designer (priză directă și concept coloană sonoră) cât și ca editor de sunet.

Planul de învățământ de la ciclul de licență oferă pachete de discipline fundamentale, în domeniu și de specialitate, precum și două linii, opționale și facultative, ce permit studenților orientarea în funcție de interesul personal fie spre montaj, fie spre sunet.

Fiecare examen este pregătit printr-o serie de exerciții realizate la clasă.

În cadrul masteratului, studenții realizează coloana sonoră (priză directă, sound-design, editare, mixaj) a cel puțin unui film de ficțiune / digital (HD) în anul 1 și a cel puțin unui film de ficțiune 35mm color în anul 2.

Conceptul care stă la baza licenței în Multimedia: sunet-montaj evidențiază interdependența între elementele de bază comune celor două profesii specifice: montaj și sunet.

Colaborarea studenților-sunetiști cu studenții celorlalte secții ale facultății este obligatorie, formându-se în acest fel echipe de creație pentru fiecare proiect.

Discipline obligatorii importante:

I. Licență
Sunet de film si tv, Teoria sunetului de film, Tehnici multimedia, Istoria filmului universal, Istoria filmului românesc, Filmul în cultura contemporană.

II. Masterat
Arta sunetului de film, Atelier de creație cinematografică, Semiotica structurii de sunet-montaj, Producție / Postproducție de sunet de film, Dramaturgie audio-vizuală.

Discipline opționale importante:

I. Licență
Istoria filosofiei și estetică generală, Istoria teoriilor de film, Istoria artelor spectacolului, Tehnologii digitale de postprocesare, Structuri de sunet, Muzica de film, Forme și structuri vizuale, Tehnici de manilpulare în film și TV, Tehnici de animație, Legislație națională în domeniul cinematografiei.

II. Masterat
Estetica limbajului cinematografic, Școli, stiluri și autori de film, Personaj, dialog, situație, Legislație europeană în domeniul cinematografiei, Managementul proiectului cinematografic.

Exerciții vocaționale:
- ficțiune, platou, 6-8 minute, digital (Licență: an1-sem1)
- autoportret / portret, 5-8 minute, digital (Licență: an1-sem1)
- ficțiune exterior / locație, 16mm alb-negru (exercițiu de imagine) max 5 min (Licență: an1-sem2)
- ficțiune exterior / locație, digital 8-10 minute (Licență: an1-sem2)
- interviu, 3-5 minute, digital (Licență: an2-sem1)
- reportaj, 3-5 minute, digital (Licență: an2-sem1)
- ficțiune, exterior / locație, 16mm alb-negru, 5-7 minute (Licență: an2-sem1)
- film documentar, digital max. 20 minute (Licență: an2-sem1 & sem2)
- ficțiune exterior / locație, 35mm alb-negru (exercițiu de imagine), max 5 min (Licență: an2-sem2)
- spot publicitar, 30 sec, digital (Licență: an3-sem1)
- ficțiune exterior / locație, 35mm color (exercițiu de imagine), max 5 min (Licență: an3-sem1)
- making of film de platou, 8-10 minute, digital (Licență: an3-sem1 & sem2)
- ficțiune, platou, super16mm, alb-negru max. 10 minute (Licență: an3-sem1 & sem2)
- ficțiune, locație, digital (HD), color sau alb-negru, max 20 minute (Masterat: an1)
- ficțiune, locație, 35mm color, max 20 minute (Master: an2)