ÎNCEARCĂ NOUA VERSIUNE DE WEBSITE >
LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
DEPARTAMENTUL: STUDII DE TEORIA FILMULUI

DIRECTOR DEPARTAMENT:prof.univ.dr. Dana Duma

LICENTA : Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate-media, filmologie)

MASTERAT: FILMOLOGIE

Studiile de licență în Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate-media, filmologie se adresează acelora care știu deja că scrisul pentru cinema este chemarea lor.

Cei 3 ani ai ciclului de licență sunt concepuți astfel încât studenții să devină familiarizați cu istoria, evoluția și teoria filmului. Programa analitică oferă cadrul necesar studenților de a-și dezvolta abilitățile de analiză a filmelor din perspectiva narativă și critică, de a-și însuși elementele de bază ale redactării formatelor TV și ale cronicilor de film.

Studenții sunt ghidați și consiliați pe parcursul celor 3 ani în scrierea de analize și cronici de film, trecând prin diferite metode de dezvoltare și redactare a textului. La sfârșitul studiilor, absolvenții concep o lucrare din domeniul istoriei sau teoriei filmului.

Conceptul care stă la baza licenței în Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate-media, filmologie evidențiază interdependența între elementele de bază comune celor două profesii specifice: scenarist și teoretician de film.

Masteratul de filmologie oferă șansa completării formării profesionale în meseria de teoretician prin studiile de istorie, critică de film și teorii comparative contemporane.

Studenții și masteranzii-filmologi efectuează activități de cercetare atât în cadrul revistei Film Menu, cât și în cadrul centrelor de cercetare, bibliotecii și arhivei de film din UNATC.

Discipline obligatorii importante:

I. Licență
Istoria filmului universal, Istoria filmului românesc, Istoria teoriilor de film, Teoria filmului, Analiză de film, Filmul în cultura contemporană, Creație publicitară.

II. Masterat
Cinematograful european și asiatic post-clasic, Cinematograful american post-clasic, Teorii contemporane de film, Analiza cinematografică: de la carte la film, Atelier de publicistică cinematografică, Tendințe și orientări în filmul românesc, Stilistica filmului, Filmul și teatru: interfențe și metisaje.

Discipline opționale importante:

I. Licență
Axiologie, Istoria filosofiei și estetică generală, Istoria artelor spectacolului, Tehnici de manipulare în film și TV, Forme și structuri vizuale, Laborator de comunicare audiovizuală, Relații publice, Legislație națională în domeniul cinematografiei, Managementul producției de film, Managementul proiectelor europene.

II. Masterat
Poetici cinematografice, Cinematograful și noile medii, Arhivistică de film, Politici culturale internaționale, Managementul proiectului cinematografic.