În cadrul ERASMUS +, ACTION KEY 1, se pot efectua următoarele tipuri de mobilități individuale:

1. Mobilități de studiu (Student Mobility Study - SMS)
  • Mobilități dedicate studenților care doresc să studieze un semestru sau un an universitar la o altă universitate din UE. Între universitatea de origine și universitatea gazdă trebuie să existe un Acord Bilateral. Aplicația se face printr-un dublu proces de selecție, la UNATC și apoi la universitatea gazdă;
  • Un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus în cadrul fiecărui ciclu de studiu (licență, masterat, doctorat), în limita a 12 luni;
  • Durata: minim un semestru, maxim un an universitar (10 luni);
  • Documente Erasmus pentru mobilități de studiu:
2. Mobilități de plasament (Student Mobility Placement - SMP)
  • Acest tip de mobilitate reprezintă un stagiu de practică efectuat într-o organizație unde studentul poate să profeseze în domeniul specializării;
  • Durata: minim 2 luni, maxim 6 luni;
  • Documente Erasmus pentru mobilități de plasament
3. Mobilități de predare pentru cadre didactice (Staff Teaching Assignment - STA)
4. Mobilități de formare profesională pentru cadre didactice și personal administrativ (Staff Training Mobility - STT)