LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

ADMITERE 2020
Anunț

Admiterea la ciclul II - Studii universitare de master - specializarea Teatrologie - Management si Marketing cultural nu va avea loc in anul universitar 2020-2021

Decizie nr.522 din 01 septembrie 2020

Descarcă document

Decizie nr.531 din 03 septembrie 2020

Descarcă document

Dosarul de înscriere la concursul de admitere
(documente necesare)

Puteți reduce timpul necesar depunerii dosarului de înscriere completând formularul accesibil online.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de amitere.

Facultatea de Teatru - Licență
Facultatea de Film - Licență

Facultatea de Teatru - Master
Facultatea de Film - Master

Cifra de şcolarizare 2020

Descarcă document

Taxe de admitere / Taxe şcolarizare
Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București
CONT RO57TREZ70220F330500XXXX
COD FISCAL 4453160
TREZORERIA SECTOR 2
La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

FACULTATEA DE TEATRU
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: - 6000 lei (prima tranșă ½ din valoarea taxei se va achita în perioada 24 – 25 septembrie 2019)
 • Taxa de înmatriculare anul I - pentru toți candidații declarați admiși – 300 lei se va achitata în perioada 24 – 25 septembrie 2019 - se va depune și cererea de confirmare a locului. Candidații admiși pe locurile finațate de la buget sunt obligați să-și completeze dosarul cu actele in original
Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 7000 lei (prima tranșă ½ din valoarea taxei se va achita în perioada 24 – 25 septembrie 2019)
 • Taxa de înmatriculare anul I - pentru toți candidații declarați admiși – 200 lei se va achitata în perioada 24 – 25 septembrie 2019 - se va depune și cererea de confirmare a locului. Candidații admiși pe locurile finațate de la buget sunt obligați să-și completeze dosarul cu actele in original.
Taxe de şcolarizare 2020

Descarcă document


FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXA DE ÎNSCRIERE - 300 lei
 • TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU SPECIALIZAREA REGIE DE FILM ȘI TV ȘI PENTRU SPECIALIZAREA MULTIMEDIA: SUNET – MONTAJ - Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei

Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
Taxe de şcolarizare 2020

Descarcă document

Studii de licenţă (ciclul I)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular). Înscrierea se va face online (obligatoriu) pe site-ul unatc Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 16 iulie 2020, până la data de 04 septembrie 2020. Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de bacalaureat (original și copie legalizată) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2020 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
 • În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de secretariatul care a făcut înscrierea.
 • 4. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • 5. adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie) cu specificaţia "apt pentru înscrierea la facultate";
 • Candidaţii la programele de studii Artele spectacolului (ACTORIE) şi Artele spectacolului (PĂPUŞI-MARIONETE) trebuie să prezinte, suplimentar, rezultatele examenului medical O.R.L. - pe care îl pot efectua la orice medic specialist.
  Candidaţii pentru specializarea Cinematografie, fotografie, media (IMAGINE DE FILM ŞI TV), vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală cu menţiunea "apt-Imagine".
 • 6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă;
 • 7. diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceastaîn original (după caz) şi o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
 • 8. 5 fotografii tip C.I.;
 • 9. C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 • 10. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 11. atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEN (în cazul studiilor efectuate în afara României);
 • 12. certificat de competență lingvistică - Limba Română (pentru cetățenii UE sau din state terțe).

Studii de master (ciclul II)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 16 iulie 2020, până la data de 11 septembrie 2020. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de Licență (în original)
 • 4. diploma de Bacalaureat (în original)
 • 5. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • 6. 5 fotografii tip C.I.;
 • 7. C.I. (în original şi copie), iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 • 8. Curriculum Vitae
 • 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 10. cerințele specifice fiecărui program de studii conform metodologiei (argument, DVD etc.)
 • 11. certificat de competență lingvistică - pentru programele de studii cu predare în limbă străină.

Calendarul concursului de admitere
FACULTATEA DE TEATRU

Candidații de la FACULTATEA DE TEATRU pot opta pentru 2 (două) specializări. Candidații care optează pentru două specializării plătesc o singură taxă de înscriere. Opțiunea/opţiunile se vor specifica în cererea tip de înscrierere.

Studii de licenţă (ciclul I)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 31 august – 02 septembrie 2020, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.00
 • INTERVIU - Artele spectacolului (Actorie): 31 august – 02 septembrie 2020: orele 12.00-17.00
 • VIZIONAREA FILMELOR: 02 – 03 septembrie 2020
 • SUSȚINEREA PROBELOR: 04 – 16 septembrie 2020
 • PROBA 1* - scris (admis/respins): 04 septembrie 2020, ora 08:30
  *probă comună pentru Specializările ARTELE SPECTACOLULUI (Actorie, Păpuși și marionete, Regie, Coregrafie)
 • TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 03 septembrie 2020
Studii de master (ciclul II)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 10, 11 septembrie 2020, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 13 – 17 septembrie 2020

FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 31 august - 02 septembrie 2020, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-14.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 04 - 16 septembrie 2020
 • TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 03 septembrie 2020
Studii de master (ciclul II)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 10, 11 septembrie 2020, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-14.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 13 - 17 septembrie 2020