ÎNCEARCĂ NOUA VERSIUNE DE WEBSITE >
LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

ADMITERE 2021

Click pentru anunțuri admitere 2021

Dosarul de înscriere la concursul de admitere
(documente necesare)

Puteți reduce timpul necesar depunerii dosarului de înscriere completând formularul accesibil online.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de amitere.

Facultatea de Teatru - Licență
Facultatea de Film - Licență

Facultatea de Teatru - Master
Facultatea de Film - Master

Taxe de admitere / Taxe şcolarizare
Studii de licenţă

ÎNSCRIERI: 01 septembrie – 03 septembrie 2021, între orele: 9.30-14.00
SUSŢINEREA PROBELOR: 05 – 17 septembrie 2021
TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 06 septembrie 2021

TAXA DE ÎNSCRIERE:
Etapa I – 150 lei
Etapa a II a – 150 lei

 

Studii de master

ÎNSCRIERI: 09 – 10 septembrie 2021, între orele: 9:30-14:00
SUSŢINEREA PROBELOR: 12 – 16 septembrie 2021
TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

Taxe de şcolarizare

Cifra de şcolarizare

Decizie cazare candidati admitere

Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București
CONT RO57TREZ70220F330500XXXX
COD FISCAL 4453160
TREZORERIA SECTOR 2
La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.


Studii de licenţă (ciclul I)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular). Înscrierea se va face online (obligatoriu) pe site-ul unatc Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 16 iulie 2021, până la data de 03 septembrie 2021 (ora 12:00). Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de bacalaureat (original și copie legalizată) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2021 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
 • În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie a acesteiaautentificată după original de către instituția unde se afă originalul şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de către secretariatul la care s-a făcut înscrierea.
 • 4. certificatul de naştere, în copie și originalul;
 • 5. adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie) cu specificaţia "apt pentru înscrierea la facultate";
 • Candidaţii la programele de studii Artele spectacolului (ACTORIE) şi Artele spectacolului (PĂPUŞI-MARIONETE) au obligația să prezinte şi rezultatele examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist.
  Candidaţii pentru specializarea Cinematografie, fotografie, media (IMAGINE DE FILM ŞI TV), vor efectua la orice medic specialist un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală cu menţiunea "apt-Imagine".
 • 6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă;
 • 7. diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceastaîn original (după caz) şi o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
 • 8. 5 fotografii tip C.I.;
 • 9. C.I. (în original şi copie), iar pentru cetăţenii străini paşaportul (în original şi copie);
 • 10. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 11. atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de Ministerul Educației și Cercetării (în cazul studiilor efectuate în afara României);
 • 12. certificat de competență lingvistică - Limba Română (pentru cetățenii UE sau din state terțe).

Studii de master (ciclul II)
 • 1. dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 16 iulie 2021, până la data de 10 septembrie 2021 (ora 12:00). Cererea se printează, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de Licență (în original);
 • 4. diploma de Bacalaureat (în original);
 • 5. certificatul de naştere (copie și originalul);
 • 6. 5 fotografii tip C.I.;
 • 7. C.I. (în original şi copie), iar pentru cetăţenii străini paşaportul (în original şi copie);
 • 8. Curriculum Vitae
 • 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 10. cerințele specifice fiecărui program de studiu conform metodologiei (argument, DVD etc.)
 • 11. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare cu specificația buget sau taxă);
 • 12. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare cu specificația buget sau taxă);
 • 13. diploma de masterat sau diploma echivalentă cu aceasta în original (după caz) si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;

Calendarul concursului de admitere
FACULTATEA DE TEATRU

Candidații de la FACULTATEA DE TEATRU pot opta pentru 2 (două) specializări. Candidații care optează pentru două specializării plătesc o singură taxă de înscriere. Opțiunea se va face pe cererea tip de înscrierere.

Studii de licenţă (ciclul I)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 01 – 03 septembrie 2021, între orele: 9:30-14:00
 • INTERVIU - Artele spectacolului (Actorie): 01 – 03 septembrie 2021: orele 10:00-15.00
 • SUSȚINEREA PROBELOR: 05 – 17 septembrie 2021
 • PROBA 1* - scris (admis/respins): 05 septembrie 2021, ora 08:30
  *probă comună pentru Specializările ARTELE SPECTACOLULUI (Actorie, Păpuși-marionete, Regie, Coregrafie)
 • TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 06 septembrie 2021
Studii de master (ciclul II)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 09 - 10 septembrie 2021, între orele: 9:30-14:00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 12 – 16 septembrie 2021

FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 01 septembrie - 03 septembrie 2021, între orele: 9.30-14.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 05 - 17 septembrie 2021
 • TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 06 septembrie 2021
Studii de master (ciclul II)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 09 - 10 septembrie 2021, între orele: 9:30-14:00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 12 – 16 septembrie 2021